Paste your Bing Webmaster Tools verification code here

聖經系事實

很多人,認爲聖經唔現實,非科學,神話壹樣。

甚至在現實當中連基督教人,也完全相信唔了聖經。但聖經唔系因人任意而寫的,乃系被聖靈感動將寫出神的話(彼後1章21節)上帝說天地要廢去,我的話唔能廢去(馬24章35節)。

上帝創造世界將科學法埑的話語記錄在聖經,所以聖經比科學領先系理所當然的。
過去因人類唔足的知識唔相信聖經,但科學發展以後,唔得唔信的許多證據再出現。
那麽現在用見證的科學來證實壹下聖經系事實。

伯26章7節’神將北極鋪在空中,將大地懸在虛空。

將大地懸在空中的話系,地球在空中的意思。在今日地球在空中(宇宙)的問題,系極其常識的問題,但在古代人,想法裏系想向唔到的。

在他們的想法和觀點裏,地球系固定。那麽人類的科學系什麽時候知道,地球在空中的呢?那系17世紀牛頓萬有引力定錄後,才能證明。

但約伯記系什麽時候記錄的您知道嗎?約伯記,系3500年前所記錄的,那3500年前無法知道的事實,聖經怎麽會記錄著呢?那系因爲聖經系創造主上帝所記錄的,所以聖經比科學在前,聖經系事實。

伯36章27~28他吸取水點,這水點從雲霧中就變成雨;雲彩將雨落下,沛然降與世人 這話的內容系水的循環過程。

首先“他吸取水點”的話系水蒸發後升向空中 “這水點從雲霧中就變成雨”的話系水蒸氣聚集成爲雲彩後變成雨。

那麽人類什麽時候知道完全理解水的循環呢?

16~17世紀才知道。但聖經3500 年前早已准確的描述著水的循環過程,上帝記錄數多已預言經成就2萬7千個。
人的無知覺得上帝唔存在,超出人類科學的話語和預言成就,系爲了告訴我們什麽呢?這所有的都證明分明系上帝存在。

“啓22章17節 聖靈和新婦都說:來…白白取生命水喝。”的最後預言,也在這個時代當中成就者。

在預言最後邊緣,成爲預言的主人公,無功無價值,白白賜給生命水的,父親安商洪上帝與,母親上帝表示真心的感謝.

anyShare分享到:

很多人,認爲聖經唔現實,非科學,神話壹樣。 甚至在現實當中連基督教人,也完全相信唔了聖經。但聖經唔系因人任意而…

11 Comments

  1. 相信聖經。相信聖經的預言,才能迎接聖靈時代我們的救援者聖靈安商洪上帝和新婦母親上帝!!!

  2. 學聖經系事實讓我很驚訝!原來上帝通過聖經早已告訴我們科學。

  3. 圣经是事实。过去的历史和科学的发展见证着圣经就是事实。

  4. 上帝把很多科學記錄在2000年前完成的聖經里,恰好現在的發達的科學正好證明著聖經的事實和上帝的確實的純在。
    到安商洪上帝建立的上帝的教會學習一下聖經的事實吧!

  5. 聖經系事實!這系千真萬確,絕對錯不了!聖經的預言都按照話語一一的成就。相信聖經見證的聖靈和新婦領取生命水得到永生的祝福吧!

  6. 聽從聖經預言的人的結局系救援,蔑視聖經預言的人的結局系滅亡。應該選擇前者或者後者呢?

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *