Paste your Bing Webmaster Tools verification code here
12 月 28, 2015

Posted by in 安商洪上帝 | 12 Comments

新名的價值(壹)韓國安商洪,母親上帝

20150707_143840

馬28章  奉父,子,聖靈的名,給他們施洗。

迎接上帝(安商洪母親上帝)就意味著要相信他的名字(約1:12節)。錫安的家人們知道聖父聖子聖靈時代的上帝的名字。並且用新名祈禱,用新名贊美,用新名得到救援

上帝的名字在靈的世界發揮著無限的權能。以聖靈時代救主來到這地上的新名和聖靈的新婦耶路撒冷母親的名字的價值有多大,對于我們這些子女有多大的影響,通過聖經的教誨來回味壹下。

使項鏈的價格成爲天井不知暴漲的名字

從前,有壹名美國人去法國旅行回來的途中爲了買禮物給妻子去了舊貨店。在那裏他用10美金左右廉價的購買了壹條看起來很高檔的項鏈。但是回到美國到了空航在稅關要付超過壹千多美金的稅金。雖然向官員抗議很便宜的東西爲什麽要策定這麽貴的稅金,但是得到的回答是如果不繳納稅金就會遭到扣押。

他覺得東西上好像有什麽先付了稅金過了稅關後到寶石商那裏委托做壹下檢定。結果寶石店的老板仔細的看了壹下建議他用壹萬美金賣掉這條項鏈。

不到10美金買來的壹轉眼價格暴漲了壹萬美金。很吃驚的他又到另壹家寶石商那裏委托又做了檢定。這壹次是要付二萬美金建議他賣掉。

每去壹個地方價格就翻了好幾倍更是好奇的他問爲什麽,首飾店的老板用放大鏡給他看項鏈背面。那上面刻著極小的幾個字

“拿破侖贈給約瑟芬“

它雖然是不足10美金的項鏈後面刻上“拿破侖”的名字這件東西的價值被提高到了壹萬,二萬美金。

世上像這樣以特別人的名字使物件的價值增加的例子很多。與其它的在材質上沒什麽區別很平凡的東西有名選手的簽字後隨著歲月的流逝就會具有特別的價值。近來很多的人追“名牌”,名牌又是誰造的呢?它好像就決定于刻有哪位匠人的名字。

anyShare分享到:
 1. 聖經告訴我們為了救贖耶穌會第二次顯現,而且第二次來臨的時候用的名字就是聖靈時代的“新名”。
  通過再臨的預言可以得知,這個時代的我們的救主就是安商洪上帝。

 2. yuncai says:

  救主的名字有罪得赦免的權能。所以耶稣賜予‘自己的新名’的理由系:聖靈時代不系耶稣,而系‘耶稣的新名’裏有赦免罪的權能。上帝願意他的百姓罪得赦免進入天國。

 3. 海嘉 says:

  安商洪上帝就系我們靈魂的真正的父親,系安商洪上帝親自再臨這黑暗的世界,用生命的水醫治了我們的靈眼,醫治了我們靈的耳朵。讓我們看到了真正幸福的美麗天國!

 4. 劍客 says:

  無價可取.

 5. 醜小鴨 says:

  上帝的教會聖徒是用上帝犧牲的寶血買來的,我們的救恩價值與世上的寶物是無法相比。

 6. 温馨 says:

  迎接新名安商洪上帝和母親上帝的人,成爲上帝的子女得到進入天國,還得到繼承天國的後裔的祝福。

  • BKR problemen? Nu Geld lenen zonder BKR toetsing? Op zoek naar beaubrwotre aanbieders? Wij vergelijken banken die u toch kunnen helpen aan een betrouwbare

 7. 幸福 says:

  子女應該知道父母的名字,天國的子女必須知道天父安商洪上帝和母親上帝。

 8. 小王 says:

  聖靈時代的救主新名對于上帝的子女來說是很重要的。

 9. 腓力 says:

  新名是無價可取的救援的眞理.

 10. 密码 says:

  拿破侖的名字使價格能暴漲,那麽我們創造萬物的聖靈時代的救主新名的價格是怎樣,誰都能知道吧?!!!

 11. 以斯帖 says:

  錫安的家人們知道聖父,聖子,聖靈時代的上帝的名字。並且用新名祈禱,用新名贊美,用新名得到救援。

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *